fbpx
Słodki Maj w PyziPyzi - zobacz wszystkie wydarzenia: 
pączki pistacjowe, dzień mamy, otwarcie lodów czy pistacjowy piątek! Dołącz tutaj: kliknij

Regulamin Konkursu "#PyziMama"

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "#PyziMama" (dalej: Konkurs) jest Kamila Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PyziPyzi Kamila Kowalska, z siedzibą przy Fabryczna 1, 62-800 Kalisz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca NIP: 6182193171 oraz REGON: 522017568.
 2. Konkurs jest organizowany na platformie społecznościowej Facebook.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny oraz odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

§2 Warunki Uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pracownicy oraz członkowie rodziny Organizatora nie mogą brać udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do zrealizowania jednorazowych zakupów w cukierni PyziPyzi na kwotę minimum 10 zł w okresie od 06.05.2024 do 23.05.2024, oraz do przesłania zdjęcia paragonu na wiadomość prywatną profilu firmy na platformie społecznościowej Facebook.

§3 Warunki Konkursu

 1. Konkurs polega na spełnieniu wymagań określonych w treści posta (fragment: "
  • Polub i zaobserwuj naszą stroną na facebooku,
  • Polub post konkursowy,
  • Udostępnij ten post u siebie na tablicy (pamiętaj, aby był post publiczny, bo prywatnych nie zliczamy!),
  • Zostaw swój komentarz i zaproś innych do zabawy oznaczając minimum 3 wybrane przez Ciebie osoby (może być i Mama!),
  • Zrób zakupy w PyziPyzi za minimum 10 zł i wyślij zdjęcie swojego paragonu na wiadomość prywatną naszego profilu! Paragon musi być w terminie 06.05.2024 -23.05.2024,")
 2. Konkurs rozpoczyna się z dniem opublikowania posta konkursowego na platformie Facebook i trwa do dnia 23 maja 2024 roku, do godziny 21:00.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 24 maja 2024 roku na stronie internetowej Organizatora oraz w komentarzu pod postem konkursowym na platformie Facebook.

§4 Nagrody

 1. Z Konkursu zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają nagrody: a) Osoba nr 1 otrzyma 3 bilety do kina HELIOS w Kaliszu na dowolny seans. b) Osoba nr 2 otrzyma 2 bilety do kina HELIOS w Kaliszu na dowolny seans. c) Osoba nr 3 otrzyma 2 #PyziDonice w wybranym smaku.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

§5 Sposób Wyłonienia Zwycięzców

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród uczestników, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w treści posta konkursowego.
 2. Wyłonienie zwycięzców będzie miało miejsce po zakończeniu Konkursu poprzez losowanie spośród uczestników spełniających warunki określone w regulaminie.

§6 Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

Szybki kontakt

Godziny otwarcia lokalu na Fabrycznej 1
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00
Sobota oraz Niedziela od 9:00 do 17:00
lub do wyprzedania ciast!

PyziPyzi - Domowe wyroby cukiernicze Kamila Kowalska (Krawczyk)

NIP: 6182193171 / REGON: 522017568
E-mail: kontakt@pyzipyzi.pl
Telefon/BLIK: 503 988 524

Bank Santander: 93 1090 1128 0000 0001 5048 3587
Logotyp PyziPyzi oddaje radość i pasję tworzenia tego co słodkie.
Jego zadaniem jest budowanie pozytywnej atmosfery już od
momentu pierwszego spojrzenia. PyziPyzi to cukiernia pełna
uśmiechu i zaangażowania, dla powstających w niej produkt w.
Uśmiechnięta postać młodej cukiernik ma za zadanie przywodzić
na myśl pozytywne chwile, spędzone przy wspaniałych ciastach,
tortach i ciasteczkach. Domowe Wyroby Cukiernicze, wprost przedstawia misję firmy - domowe czyli naturalne i najlepsze.
 • jeśli wiadomość dotyczy zamówienia - podaj numer telefonu w celu kontaktu oraz adres, na który ma zostać dowieziony lub punkt.
 •  

Szybka nawigacja

wdrożenie & realizacja: KamikStudio.pl
(C) 2018 - 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram